|
  • :
  • :

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả HTX do phụ nữ quản lý

Sáng 17/3, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến khởi động Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"; phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 nhằm thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025".

Sáng 17/3/2023, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 nhằm thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.               

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-.Vũng Tàu.
Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mục tiêu của Đề án là phấn đấu đến năm 2030 củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 HTX; hỗ trợ thành lập 10.000 tổ hợp tác, tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 100.000 lao động nữ trong tổ hợp tác…

Để làm được điều này, Hội LHPN các cấp cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tuyên truyền, vận động phụ nữ về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; Hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX…

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện nay đang có 10 HTX và 46 Tổ hợp tác với hơn 600 thành viên, đa số hoạt động ở lĩnh vực trồng trọt, tiểu thủ công nghiệp và chăn nuôi. Các tổ hợp tác, HTX đã tạo ra được những sản phẩm chất lượng, đáp ứng được nhu cầu thị trường. Hoạt động của HTX đã phát huy được lợi thế của tập thể, giảm chi phí và nâng cao giá thành sản phẩm, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động.

QUANG VINH-NHẬT LINH

 

 

Nguồn: http://baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202303/ho-tro-nang-cao-hieu-qua-htx-do-phu-nu-quan-ly-973768/
Tin liên quan