Tin mới
Chủ nhật, 01/10/2023 - 06:56
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Bảo đảm 90% khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tư vấn, hỗ trợ
Đó là mục tiêu được đề ra tại Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ ...
Bảo đảm 90% khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tư vấn, hỗ trợ
Đó là mục tiêu được đề ra tại Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ ...
Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Trong 10 năm thực thi vừa qua (2011-2021), các quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) và các văn bản hướng dẫn Luật đã góp phần ...