A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Tăng tương phản Giảm tương phản

Sản xuất và tiêu thụ nếp ngự Hoài Sơn theo chuỗi

Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, Trung tâm Khuyến nông Bình Định phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Hoài Nhơn triển khai thực hiện mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa nếp ngự theo chuỗi tại xã Hoài Sơn, quy mô 10 ha/120 hộ.

Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, Trung tâm Khuyến nông Bình Định phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Hoài Nhơn triển khai thực hiện mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa nếp ngự theo chuỗi tại xã Hoài Sơn, quy mô 10 ha/120 hộ. Để nông dân yên tâm tham gia chuỗi, Trung tâm phối hợp với Công ty TNHH Sachi Nguyễn cam kết sẽ mua hết lúa nếp theo giá thị trường.

Kết quả mô hình, năng suất đạt 48 tạ/ha, thấp hơn 16 tạ/ha so với ruộng đối chứng sử dụng giống lúa ĐV108. Tuy nhiên, nhờ đây là đặc sản nên lợi nhuận cao hơn nhiều so với trồng lúa. Anh Nguyễn Văn Thu, một hộ tham gia mô hình, phấn khởi: “Năng suất nếp ngự như vậy là tốt vì tính về hiệu quả kinh tế thì cao hơn nhiều so với trồng lúa như lâu nay. Tôi nghĩ mô hình này có khả năng nhân rộng”.

 

 

Bà con nông dân và đại biểu tham quan mô hình trồng nếp ngự tại xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn).

Thực tế cho thấy, việc liên kết sản xuất nông nghiệp của huyện Hoài Nhơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả kinh tế của diện tích được liên kết cao hơn so với những cây trồng quen thuộc. Tuy nhiên, đa phần các cây trồng thực hiện liên kết sản xuất vẫn ở quy mô nhỏ, chưa hình thành được vùng sản xuất tập trung, nên việc áp dụng cơ giới hóa và các tiến bộ KHKT vào sản xuất để nâng cao tối đa năng suất, chất lượng của cây trồng còn hạn chế. Các DN đầu tư thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp còn ít, quy mô đầu tư hạn chế.

Ông Trần Văn Trường, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Nhơn, cho biết: Để tiếp tục đẩy mạnh việc liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm giữa DN và bà con nông dân, cùng với việc tiếp tục thu hút DN, huyện Hoài Nhơn nói chung và xã Hoài Sơn nói riêng sẽ có định hướng trong việc quy hoạch khoanh vùng quỹ đất, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ canh tác cho lao động nông nghiệp, tạo điều kiện để DN mở rộng quy mô đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho các vùng sản xuất nông nghiệp, thu hút DN vào đầu tư phát triển sản xuất.  

MINH TIẾN

 

 

 


Nguồn: www.baobinhdinh.com.vn