Tin hot
Xung kích trên các mặt trận

Xung kích trên các mặt trận

Là tổ chức Đoàn cơ sở, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Chỉ huy Phòng Kỹ thuật, công tác ...
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội nông dân
Ngày 30/6, Hội Nông dân TP. Bà Rịa phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng cốt cán hội nông dân cơ sở.