Tin hot
Kiểm soát nhập khẩu thịt để giảm áp lực thị trường chăn nuôi trong nước
Ngành chăn nuôi đang đối diện khó khăn kép khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, trong khi giá gia cầm, lợn hơi ở mức thấp dưới giá thành. Để ngành chăn nuôi sớm khôi phục và phát triển bền ...