Tin mới
Tin hot
Tổng sản lượng thủy sản trong 11 tháng đạt hơn 8,4 triệu tấn
Trong 11 tháng năm 2023, sản lượng thủy sản khai thác biển đã giảm nhẹ do ảnh hưởng của thời tiết ngư trường không thuận lợi và các tàu đánh bắt đã dần thực hiện nghiêm quy định chống đánh bắt IUU.