Tin hot
Trao "cần câu", giúp phụ nữ khởi nghiệp
Thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025" của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 939), Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện, hỗ trợ hội ...