|
  • :
  • :

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2022 - 2023

Ngày 22/9, tại TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Quốc Doanh chủ trì hội nghị “Sơ kết sản xuất vụ thu đông, vụ mùa, năm 2022; Triển khai kế hoạch sản hoạch sản xuất vụ đông xuân 2022-2023 tại các tỉnh, thành ...