HTX chung tay cùng chính quyền xóa nghèo

HTX chung tay cùng chính quyền xóa nghèo

Thời gian qua, kinh tế tập thể, HTX ở Hà Nội đã có nhiều chuyển biến cả về chất và về lượng. Nhiều HTX làm ăn có hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn thành viên, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo mà Thành phố đặt ra.
Xóa đói giảm nghèo: Câu chuyện từ khu vực KTTT ở An Giang

Xóa đói giảm nghèo: Câu chuyện từ khu vực KTTT ở An Giang

Tỉnh An Giang đang quyết tâm đưa tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh năm 2023 giảm 1- 1,2%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3-4%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở huyện nghèo giảm 2%/năm… Để đạt được mục tiêu này, chắc chắn cần sự chung tay của khu vực KTTT, HTX và sự nỗ lực của chính ...
Đề xuất 2 phương án khi rút Bảo hiểm xã hội một lần

Đề xuất 2 phương án khi rút Bảo hiểm xã hội một lần

Dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa trình Chính phủ có bổ sung phương án chỉ cho rút tối đa không quá 50% tổng thời gian đóng bảo hiểm khi rút bảo hiểm một lần. Mục đích nhằm hạn chế rút BHXH một lần đang có chiều hướng tăng.