Tin mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Bình: Thành lập bộ phận tiếp nhận ý kiến nhà đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình triển khai bộ phận tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Bình năm 2022, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập bộ phận tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp, giải đáp hoặc chuyển kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình đã thành lập bộ phận tiếp nhận kiến nghị, thiết lập hộp thư điện tử công vụ và số điện thoại để tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; sàng lọc, tổng hợp, tham mưu chuyển cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền; tiếp nhận và thông báo thông tin giải quyết kiến nghị cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Cụ thể, bộ phận tiếp nhận này sẽ thực hiện việc tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp thông qua hộp thư điện tử công vụ và số điện thoại được công bố của bộ phận tiếp nhận. Theo quy định, người trực tiếp cung cấp thông tin kiến nghị phải là người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư, doanh nghiệp; thay mặt nhà đầu tư, doanh nghiệp cung cấp thông tin kiến nghị và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của thông tin cung cấp. Người kiến nghị gửi thông tin kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp vào hộp thư điện tử công vụ của bộ phận tiếp nhận, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân. Người kiến nghị có thể kết hợp gọi điện trong giờ hành chính vào số điện thoại của bộ phận tiếp nhận để giải thích, làm rõ nội dung kiến nghị hoặc để xác nhận việc gửi văn bản kiến nghị.

Quy trình hoạt động người kiến nghị gửi văn bản kiến nghị vào hộp thư điện tử công vụ. Sau khi nhận được thông tin kiến nghị, trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Giám đốc sở, Phó Giám đốc sở phụ trách lĩnh vực để xem xét, chỉ đạo giải quyết hoặc tham mưu chuyển cơ quan chức năng liên quan giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết; đồng thời, thông báo cho người kiến nghị biết về tình hình tiếp nhận, xử lý thông tin kiến nghị.

Quảng Bình: Thành lập bộ phận tiếp nhận ý kiến nhà đầu tư
Nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Bình năm 2022, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập bộ phận tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp

Ngoài ra, các cơ quan chức năng chủ trì giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp căn cứ tính chất, nội dung kiến nghị để tổ chức giải quyết theo quy trình của cơ quan, đơn vị mình. Thời gian giải quyết không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị; trường hợp cần kéo dài thời gian giải quyết thì có văn bản ý kiến gửi cho bộ phận tiếp nhận để phản hồi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp được biết.

Thông tin giải quyết kiến nghị đề nghị các cơ quan chức năng gửi cho bộ phận tiếp nhận qua địa chỉ hộp thư điện tử công vụ nêu trên và qua hệ thống quản lý văn bản điều hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cũng đã đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì kịp thời kiến nghị để các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình hỗ trợ, giải quyết.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết