Tin mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội (bất thường) Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp TP.Hải Phòng

Sáng ngày 18/ 10, tại trung tâm hội nghị TP.Hải Phòng đã diễn ra Đại hội (bất thường) Liên minh HTX và DN TP.Hải Phòng. Đại hội được tổ chức nhằm mục đích lấy ý kiến các đại biểu tham dự, biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Liên minh HTX TP.Hải Phòng. 

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên Minh HTX Việt Nam, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển KTTT thành phố, đại diện các sở, ngành và 233 đại biểu tham dự.

Điều lệ hoạt động cũ phát sinh một số bất cập

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng đề nghị Liên minh HTX và DN TP.Hải Phòng tập trung vào một số vấn đề như: Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam; Tiếp thu các ý kiến của các Sở, ngành, thành viên trong việc hoàn thành điều lệ hoạt động; Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng kết quả Nghị quyết Đại hội tới toàn thể các HTX trong thành phố; Các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể tham gia tích cực, triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 20, tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong việc phối hợp với Liên minh trong việc tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX.

Điều lệ hiện hành của Liên minh HTX và Doanh nghiệp TP.Hải Phòng được Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017 thông qua và được Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 06/9/2012.

-1415-1666081211.jpg

Quang cảnh Đại hội. 

Sau 10 năm thực hiện, đã phát sinh nhiều vấn đề, không còn phù hợp với tiến trình phát triển của khu vực KTTT, cũng như hoạt động của Liên minh HTX. Việc sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra, tuy nhiên vào thời điểm đó, Đại hội Liên minh HTX Việt Nam chưa diễn ra và Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đại hội Liên minh HTX và DN thành phố Hải Phòng lần thứ VI đã thống nhất tiến hành sửa đổi Điều lệ sau khi Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam được phê duyệt.

Dự thảo Điều lệ Liên minh HTX TP.Hải Phòng, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để phù hợp với Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể...

Tăng cường vị trí, vai trò của tổ chức Liên minh HTX thành phố trong việc là nòng cốt đối với phát triển KTTT, HTX. Phù hợp với Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, đảm bảo liên kết chặt chẽ hệ thống từ Trung ương đến địa phương về tổ chức bộ máy và hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thực hiện các nhiệm vụ công, tham gia hoạt động quản lý đối với phát triển KTTT, HTX tại Hải Phòng.

-4255-1666081211.jpg

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. 

100% đại biểu tham dự đồng ý thông qua dự thảo

Quá trình xây dựng Điều lệ sửa đổi, bổ sung, Liên minh HTX và DN TP.Hải Phòng đã tổ chức xin ý kiến của các Sở, ngành, địa phương và đơn vị thành viên. Tính đến 30/8/2022, Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố đã nhận được ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương liên quan và đơn vị thành viên. Trong đó, hầu hết các ý kiến nhất trí đối với dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung (đạt gần 89,6%).

Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung gồm 7 chương, 25 Điều. So với Điều lệ hiện hành giảm 01 chương, gộp 05 Điều thành 02 Điều, bổ sung mới 02 Điều... Sửa tên tổ chức từ Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố thành Liên minh HTX thành phố.

-5797-1666081211.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại Hội. 

Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã tiếp thu bổ sung các điều mới. Cụ thể: Bổ sung điều quy định về Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên minh HTX (Điều 18 của dự thảo), 01 điều về cơ quan Liên minh HTX (Điều 20 của dự thảo); 01 điều về Quyền và nghĩa vụ thành viên liên kết (Điều 12 của dự thảo).

Dự thảo Điều lệ bổ sung các quy định đối với: Thành viên, Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy Ban Kiểm tra; Chương tài sản, tài chính... Ngoài ra, dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung có chỉnh sửa từ ở các điều để dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với quy định của pháp luật.

Tại Đại hội, 100% các đại biểu tham dự đã nhất trí thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung, làm cơ sở để Liên minh HTX và DN TP.Hải Phòng trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoàn thiện,

Nhân dịp này, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà thành viên, Liên minh HTX và DN TP.Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời gửi lời cảm ơn tới Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hải Phòng, các địa phương, sở, ngành đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, giúp đỡ các HTX phát triển. Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường cũng đặt kỳ vọng khu vực KTTT TP.Hải Phòng thời gian tới tiếp tục có những bước tiến đột phá, hiệu quả, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương.

Thanh Vân 


Tác giả: Điều lệ hoạt động cũ phát sinh một số bất cập
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết