|
  • :
  • :

Đã xuống giống hơn 7.100ha lúa Đông xuân

Qua ghi nhận của ngành nông nghiệp tỉnh, đến ngày 24-11, nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống được hơn 7.100ha lúa Đông xuân 2021-2022.

Trong đó, những địa phương đã có diện tích gieo sạ lúa Đông xuân vào thời điểm này, gồm: huyện Châu Thành A có hơn 4.369ha, huyện Vị Thủy hơn 1.270ha, huyện Long Mỹ hơn 810ha và thành phố Vị Thanh hơn 612ha. Một số giống lúa được nông dân ưu tiên gieo sạ trong lúc này là OM 18, Đài Thơm 8, nhóm giống ST, jasmine 85, RVT, OM 5451…

Nông dân Hậu Giang tăng cường áp dụng các biện pháp hạ giá thành sản xuất trong vụ lúa Đông xuân đang xuống giống.   

Theo kế hoạch của ngành nông nghiệp tỉnh, vụ lúa Đông xuân 2021-2022, nông dân trên địa bàn tỉnh phấn đấu xuống giống đạt 76.200ha. Ngoài nỗ lực đạt diện tích thì để đảm bảo cho vụ lúa chính trong năm đạt thắng lợi trên các mặt, ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án, mô hình sản xuất lúa hiệu quả đến với người dân. Ngoài ra, còn đang tăng cường vận động nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như mô hình canh tác lúa thông minh, mô hình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”; đồng thời có giải pháp sử dụng phân bón cân đối và tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ nhằm giảm chi phí sản xuất, nhất là trong điều kiện giá phân bón hóa học đang ở mức cao như hiện nay.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Nguồn: http://baohaugiang.com.vn/nong-nghiep-nong-thon/da-xuong-giong-hon-7-100ha-lua-dong-xuan-102803.html
Tin liên quan