|
  • :
  • :

Huyện Phụng Hiệp: Năm 2023, triển khai xây dựng 10 mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch

Thực hiện Nghị quyết số 05 về phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch, theo kế hoạch, năm 2023 huyện Phụng Hiệp sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng thêm 10 mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với phát triển du lịch.

 

Năm 2023 huyện Phụng Hiệp sẽ gắn kết mô hình sản xuất lúa sinh thái và làng tre Bambo ở xã Thạnh Hòa để phát triển du lịch nông nghiệp.

Theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, ngành sẽ tham mưu cho UBND huyện triển khai 5 mô hình mới và 5 mô hình chuyển tiếp từ 2022, trên các loại cây trồng, như: lúa, cây ăn trái, rau màu, chăn nuôi. Trong đó, tập trung ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, như: mô hình tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt, sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, quy trình sản xuất theo hướng VietGap, GlobalGap. Tổng kinh phí thực hiện các mô hình trong năm nay khoảng 5 tỉ đồng.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, cho biết: Bên cạnh việc xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất mới, năm 2023 ngành nông nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa thông tin huyện gắn kết đồng bộ giữa mô hình nông nghiệp và du lịch. Song song đó, tổ chức cho nông dân tham quan học hỏi kinh nghiệm làm du lịch ở những nơi đã thực hiện thành công để về ứng dụng tại địa phương.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Nguồn: http://baohaugiang.com.vn/nong-nghiep-nong-thon/huyen-phung-hiep-nam-2023-trien-khai-xay-dung-10-mo-hinh-san-xuat-nong-nghiep-gan-voi-du-lich-119514.html
Tin liên quan