|
  • :
  • :

Nông dân trúng mùa ớt chỉ thiên

Hiện nay, nông dân trồng ớt chỉ thiên ở thị xã Long Mỹ rất phấn khởi vì thương lái thu mua với giá 25.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với cách nay khoảng một tháng.

Theo tính toán của nông dân, một công ớt chỉ thiên (3.000 cây), nếu chăm sóc tốt, với giá bán như hiện nay, sau khi trừ chi phí sản xuất còn lãi 20 triệu đồng/công/đợt thu hoạch. Thời gian trồng ớt chỉ thiên khoảng 2,5 tháng là cho thu hoạch đợt đầu kéo dài một tháng. Tùy vào cách chăm sóc, nông dân có thể thu hoạch ớt 2-3 đợt/vụ.

HOÀNG NHÂN

Nguồn: http://baohaugiang.com.vn/nong-nghiep-nong-thon/nong-dan-trung-mua-ot-chi-thien-102811.html
Tin liên quan