Tin mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Bình yêu cầu khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản đề nghị tăng cường tuyên truyền nhằm khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm... trong giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn số 514/UBND-KT giao Sở Tư pháp Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao năng lực, sự hiểu biết, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu, bảo vệ người làm đúng nhằm khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm..., trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính liên thông, thủ tục hành chính điện tử cấp độ 4; chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án bất động sản trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao kiên quyết xử lý tình trạng cán bộ lơ là, không làm hết trách nhiệm, sợ trách nhiệm và sách nhiễu trong thực thi công vụ, nhất là trong công tác phê duyệt quy hoạch, thực hiện các thủ tục về đầu tư, cấp phép, đấu thầu, đấu giá, định giá đất đai, bất động sản.

Quảng Bình yêu cầu khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm
Một dự án bất động sản đang được thi công tại xã Bảo Ninh, tỉnh Quảng Bình

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát lập danh mục các dự án nhà ở, bất động sản; đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở giúp tăng nguồn cung cho thị trường, hoặc tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ.

Phối hợp các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; lựa chọn chủ đầu tư nhất là việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhà ở nhằm tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản…

Giao Sở Xây dựng tăng cường theo dõi, giám sát tình hình thị trường bất động sản để có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng thị trường “phát triển nóng” hoặc “đóng băng”, tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ thổi giá bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung - cầu và đảm bảo vận hành theo cơ chế thị trường.

Đồng thời chủ động phối hợp các địa phương hơn nữa trong việc rà soát, trình, phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để triển khai thực hiện các dự án nhà ở, bất động sản.

Tham mưu lập kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm, nhu cầu về nhà ở theo các phân khúc đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, cần tập trung lập, phê duyệt quy hoạch tại các dự án nhà ở mời gọi đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; lựa chọn chủ đầu tư nhất là việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhà ở nhằm tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Trước đó, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giá đất, phát huy nguồn lực đất đai, ngày 29/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 552/UBND-KT yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Hội đồng Thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh, triển khai công tác thẩm định hồ sơ xây dựng giá đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá tài sản; phối hợp quản lý, kiểm soát việc tăng giá đất đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế, không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản tại địa phương.

Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý, theo dõi chặt chẽ các dự án bất động sản; thực hiện các chính sách, giải pháp điều tiết và bình ổn thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai thông tin kịp thời về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; có biện pháp quản lý, không để xảy ra tình trạng giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính; đẩy nhanh tiến độ thực hiện định giá đất, tham mưu UBND tỉnh quyết định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý giá đất trên địa bàn, đảm bảo giá đất cụ thể khi được xác định và phê duyệt phản ánh đúng tình hình thực tế; có biện pháp ngăn chặn việc đẩy giá đất lên cao bất hợp lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, kinh doanh bất động sản; tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch về xây dựng, thông tin cụ thể các chính sách về đất đai, xây dựng để người dân, doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện theo đúng quy định.

 

Tác giả: Thành Long
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết