Tin mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiêu chí xét công nhận địa phương đạt chuẩn đô thị văn minh

UBND thành phố Hà Nội vừa có Kế hoạch số 271/KH-UBND, triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội; đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc quan tâm vận động triển khai đồng bộ các tiêu chí đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, phản ánh đúng thực chất, khách quan.

Tiêu chí xét công nhận địa phương đạt chuẩn đô thị văn minh

Ảnh minh họa

Kế hoạch cũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc phổ biến, tuyên truyền tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; khuyến khích, vận động Nhân dân tham gia xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, góp phần xây dựng Thủ đô văn hóa, văn minh, hiện đại.

Thành phố ban hành các phụ lục về tiêu chí đánh giá và điều kiện xét công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; tiêu chí đánh giá và điều kiện xét công nhận và công nhận lại đối với quận, thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh; bảng đánh giá tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; bảng đánh giá tiêu chí quận, thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh.

Theo kế hoạch, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg; đăng tải các bài viết, chuyên mục hỏi đáp pháp luật tuyên truyền quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận; hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận; kiểm tra việc thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, thành phố tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết triển khai thực hiện quyết định; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, khắc phục những mặt hạn chế, đề ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg…

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý và tiêu chí khung theo kế hoạch của UBND thành phố về các tiêu chí xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, có văn bản hướng dẫn các quận, huyện, thị xã để triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ xét công nhận, công nhận lại quận, thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh đối với lĩnh vực phụ trách; báo cáo kết quả thẩm định về Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, quyết định công nhận, công nhận lại quận, thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết