Tin mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phấn đấu năm 2024 tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 20%

Để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đề ra, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đang gặp khó khăn như: Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP phấn đấu năm 2024 đạt trên 20% và năm 2025 đạt khoảng 30%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch năm 2024 là 95% và năm 2025 đạt 100%...

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Kế hoạch nhằm rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã đề ra; tập trung vào các chỉ tiêu đang khó khăn để có giải pháp khắc phục, hoàn thành mức cao nhất mục tiêu đề ra.

Phấn đấu năm 2024 tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 20%

Ảnh minh họa

Kế hoạch cũng nhằm phân công rõ đơn vị thực hiện gắn với tiến độ hoàn thành, chế độ thông tin báo cáo và sản phẩm cụ thể của tổ chức, đơn vị gắn với trách nhiệm cá nhân lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Theo đó, thành phố phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm sau cao hơn năm trước, năm 2024, GRDP tăng từ 6,5% trở lên; GRDP/người/năm 2024 đạt trên 160,8 triệu đồng và năm 2025 phấn đấu đạt trên 171 triệu đồng/người/năm; tổng số vốn đầu tư xã hội năm 2024 đạt trên 559,4 nghìn tỷ đồng và năm 2025 phấn đấu tăng từ 10,5% trở lên; tốc độ tăng năng suất lao động 2 năm 2024-2025 phấn đấu đạt từ 5%/năm trở lên.

Thành phố cũng tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đang gặp khó khăn như: Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP phấn đấu năm 2024 đạt trên 20% và năm 2025 đạt khoảng 30%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch năm 2024 là 95% và năm 2025 đạt 100%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý năm 2024 đạt 40% và năm 2025 đạt khoảng 50%; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng năm 2024 đạt 25%, năm 2025 đạt khoảng 30%; tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt khoảng 60%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế với các chỉ tiêu: Phấn đầu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của logistics trong GRDP đạt từ 9% trở lên; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 20,5 tỷ USD; phấn đấu thu hút khách du lịch 27 triệu lượt trong năm 2024 và 30 triệu lượt trong năm 2025; phấn đấu giá trị tăng thêm công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 17% trong GRDP; phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng công nghiệp văn hóa chiếm 5% GRDP; phấn đấu đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 50%...

UBND thành phố giao thủ trưởng các Sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát các chương trình, kế hoạch và thực hiện các giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; tập trung thực hiện các giải pháp thực hiện chỉ tiêu đang khó khăn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng các kịch bản điều hành, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cục Thống kê thành phố Hà Nội cập nhật kết quả định kỳ các chỉ tiêu tăng trưởng, thông tin cho các đơn vị để xây dựng kịch bản, có giải pháp hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, nhất là đối với những vấn đề phát sinh và có phản ứng nhạy bén về cơ chế, chính sách để linh hoạt, kịp thời hơn, có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

 
Link bài gốc Copy link
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết