Tin mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương, trách nhiệm trong năm 2024

Quan điểm chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội trong năm 2024 là: Tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa; đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm; đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp; huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ công tác. TP tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Cải thiện thực chất việc phân cấp ủy quyền

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sáng nay (24/11).

Trao đổi thêm một số nội dung đã được thảo luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, kinh tế - xã hội của TP vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức.

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, quan điểm chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội là: Phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa; tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp; huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ công tác.

"Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2024 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”- Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.

Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương, trách nhiệm trong năm 2024

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc hội nghị

Cơ bản thống nhất với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do Ban Cán sự Đảng UBND TP, Bí thư Thành ủy đề nghị, các địa phương, đơn vị bám sát các chương trình, nghị quyết rà soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu để chủ động có kế hoạch, đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi; tập trung những nhiệm vụ, chỉ tiêu có khả năng không đạt để quyết liệt tháo gỡ những khâu yếu, việc khó; cải thiện thực chất việc phân cấp, ủy quyền.

Đồng thời, TP tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng. TP phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 6,5-7,0%; CPI dưới 4%; GRDP bình quân đầu người khoảng 160-162 triệu đồng; Tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn khoảng 10,5-11,5%.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Tiếp tục hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch vùng huyện và quy hoạch phân khu còn lại, đi đôi với tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng.

Cùng đó, TP tăng cường chỉnh trang đô thị, kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, nhất là Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường sắt đô thị, Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý nước thải, rác thải theo quy hoạch, nhất là dự án xử lý nước thải Yên Xá, dự án bãi rác khu vực phía Nam....

Các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đảm bảo tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững; giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc và tệ nạn xã hội.

Song song với các nhiệm vụ trên, TP cần tục hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô, trọng tâm là hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi); đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương, trách nhiệm trong năm 2024

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

Tránh tình trạng điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nhiều lần

Bí thư Thành ủy lưu ý, trong chỉ đạo, điều hành ngân sách năm 2024, cần phát huy kết quả và ưu điểm của năm 2023; nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững; có biện pháp quyết liệt trong việc thu hồi nợ đọng ngân sách, đặc biệt các khoản nợ thuế, nghĩa vụ tài chính về đất, các khoản liên quan đến đất để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chung theo đúng quy định của pháp luật.

Về Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2024 - 2026 của TP cần chỉ đạo, điều hành đảm bảo định hướng và các nguyên tắc, quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn; tăng dần tỷ trọng thu ngân sách từ các nguồn thu bền vững và tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển...

Riêng về Kế hoạch đầu tư công năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ TP yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP khẩn trương rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công đảm bảo đạt mức bình quân chung của cả nước.

Đồng thời quán triệt quan điểm chỉ đạo là vốn đầu tư công phải được giao ngay từ đầu năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư để tập trung quyết liệt triển khai công tác đầu tư và giải ngân ngay từ ngày đầu, tháng đầu tiên của năm 2024, tránh tình trạng dồn giải ngân vào cuối năm làm chậm tiến độ dự án, giảm hiệu quả vốn đầu tư công, phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch nhiều lần trong năm.

Đối với cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp TP, Ban Cán sự Đảng UBND TP rà soát các dự án không có khả năng triển khai để cắt giảm và tập trung nguồn lực bố trí vốn cho các dự án có tính khả thi cao, dự án trọng điểm, dự án cấp bách, giải quyết dân sinh bức xúc như: Ùn tắc giao thông, kế hoạch 3 lĩnh vực, xây dựng Nông thôn mới, đường sắt đô thị, đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ...

“Để công tác điều hành đầu tư công từ nay đến hết nhiệm kỳ có sự cải thiện, Ban Cán sự Đảng UBND TP cần tổ chức kiểm điểm trách nhiệm sâu sắc các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác trên”- Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương, trách nhiệm trong năm 2024

Về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Bí thư Thành ủy yêu cầu, trong quá trình nghiên cứu, các cơ quan chuyên ngành của TP cần nghiên cứu làm rõ nét hơn nữa định hướng phát triển khu vực nông thôn của Thủ đô; gắn với khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, giữ gìn và phát huy bản sắc các vùng văn hóa truyền thống, từng bước nâng cao chất lượng đời sống khu vực nông thôn.

Đồng thời, Hà Nội kiên định với định hướng phát triển 2 thành phố trực thuộc Thủ đô là: Thành phố Bắc sông Hồng (Mê Linh - Sóc Sơn - Đông Anh), Thành phố phía Tây Hà Nội (Hòa Lạc - Xuân Mai) và 5 trục phát triển; kết hợp với đầu tư xây dựng sân bay quốc tế thứ 2. Ngoài ra, cần nghiên cứu đề xuất một số sân bay lưỡng dụng trong TP. Đây sẽ là tiền đề tạo cực tăng trưởng mới để phát triển kinh tế - xã hội đối với các khu vực phía Bắc, phía Đông và phía Tây của TP; đồng thời, tạo dư địa phát triển cho khu vực phía Nam.

Ngoài việc nghiên cứu hệ thống giao thông kết nối đường bộ cũng cần nghiên cứu, tính toán định hướng phát triển Hà Nội trong Vùng Thủ đô bằng việc nghiên cứu đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông đường sắt, đường thủy kết nối với các tỉnh lân cận như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, cũng như kết nối quốc tế…

“Thời gian còn lại của năm 2023, không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, tạo tiền đề cho năm 2024”- Bí thư Thành ủy lưu ý.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết