Tin mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Y tế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính năm 2024

Sở Y tế Hà Nội vừa xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 với 13 chỉ tiêu cụ thể và được phân công cho các đơn vị thực hiện.

Theo đó, Sở Y tế phấn đấu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt tối thiểu 55%; đạt tối thiểu 60% hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; phấn đấu đạt 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hoá.

Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hoá đạt tối thiểu 50%; mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp đạt tối thiểu 90%.

Tích cực thực hiện các chỉ tiêu công tác cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 - Tin tức sự kiện - Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Ảnh minh họa

Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng đối với các phòng chuyên môn thuộc Sở đạt 100%; các phòng ban, và tương đương thuộc UBND cấp huyện phấn đấu đạt 100%; đối với UBND cấp xã phấn đấu đạt tối thiểu 90%.

100% cơ quan, đơn vị được kiểm tra hoặc tự kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phấn đấu 100% thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn, trong đó tối thiểu 20% được giải quyết trước hạn.

100% quy trình nội bộ, quy trình điện tử thủ tục hành chính được khai báo trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố; 100% người yếu thế, các trường hợp bất khả kháng được tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại nhà.

Các đơn vị có thực hiện các thủ tục hành chính như bộ phận “một cửa” của Sở Y tế, Trung tâm Giám định y khoa, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội phải có ít nhất 1 sáng kiến, mô hình, cách làm hay về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Sở Y tế tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm đó là rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính về giấy phép kinh doanh lĩnh vực y tế; đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý; đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch khác.

Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng mẫu đơn, mẫu tờ khai điện tử tương tác với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố và Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Sở Y tế tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, thủ tục hành chính; kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiều, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết