Tin mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phấn đấu 96% khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”

Chỉ tiêu trên được Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH) TP. Huế đưa ra tại kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” trên địa bàn năm 2023.

TP. Huế đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

Theo đó, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2023 gồm: 96% khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 92% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 90% cơ quan, đơn vị và 50% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đóng trên địa bàn đăng ký xây dựng và được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 80% phường, xã đăng ký xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”…

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, TP. Huế tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, như thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về thực hiện nội dung phong trào; triển khai đăng ký, kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hóa; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm xây dựng đời sống văn hóa cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Ngoài ra, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gắn với phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng. Bên cạnh đó, tổ chức khảo sát, kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung.

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” trên địa bàn thành phố tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với các phong trào và các cuộc vận động khác. Trong đó, nhu cầu hưởng thụ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân ngày càng cao là cơ sở để chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” trên địa bàn một cách toàn diện, hiệu quả; tạo sự kết nối mật thiết giữa tổ chức thực hiện phong trào với thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào khác, đưa phong trào phát triển sâu rộng, bền vững.

                                    Tin, ảnh: KHÁNH THƯ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết