Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Trực nâng cao chất lượng tín dụng

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Trực nâng cao chất lượng tín dụng

Năm 2019, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Nam Trực đã có 123 lượt hộ nghèo, 1.125 lượt hộ cận nghèo, 114 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn, góp phần giúp trên 617 hộ thoát nghèo, cận nghèo, tạo việc làm mới cho 95 lao động và 1.802 hộ có vốn cải tạo công trình nước ...