Sau 5 năm thực hiện uỷ thác vay vốn tín dụng chính sách

Sau 5 năm thực hiện uỷ thác vay vốn tín dụng chính sách

Thực hiện văn bản liên tịch số 920/VBLT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTNCSHCM ngày 16-12-2014 giữa Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh và các đoàn thể tỉnh (Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên); 5 năm qua, công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã ...
Vietcombank có mặt trong TOP 1000 DN niêm yết lớn nhất toàn cầu

Vietcombank có mặt trong TOP 1000 DN niêm yết lớn nhất toàn cầu

Vietcombank đã được ghi nhận tại Bảng xếp hạng “The World's Largest Public Companies 2020” của Forbes với vị trí dẫn đầu trong số các công ty Việt Nam được vinh dự chọn vào bảng xếp hạng với thứ hạng 937 (DN duy nhất của Việt Nam trong tốp 1000), tăng tới 159 bậc so với năm 2019.
Sự cẩn trọng cần thiết của NHNN

Sự cẩn trọng cần thiết của NHNN

Quan điểm xuyên suốt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là đảm bảo thanh khoản cho các tổ chức tín dụng cung ứng vốn cho nền kinh tế; hỗ trợ giảm lãi suất trong giai đoạn hiện nay trên cơ sở cân nhắc các yếu tố nền tảng kinh tế vĩ mô phù hợp, mục tiêu kiểm soát lạm phát và an toàn hoạt động của hệ thống ...
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Trực nâng cao chất lượng tín dụng

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Trực nâng cao chất lượng tín dụng

Năm 2019, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Nam Trực đã có 123 lượt hộ nghèo, 1.125 lượt hộ cận nghèo, 114 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn, góp phần giúp trên 617 hộ thoát nghèo, cận nghèo, tạo việc làm mới cho 95 lao động và 1.802 hộ có vốn cải tạo công trình nước ...